25. OMYL

Mnozí dnes věří, že po smrti nic neexistuje, a proto “jezme, pijme, zítra stejně zemřeme”.Ve skutečnosti to není tak jisté. Řada lidí myslí, že se smrtí vyvléknou ze všech svých dluhů, zlodějen, násilností a zlých jednání – nebo i ze hříchu lhostejnosti či neochoty pomoci. Tak jako zavřením očí nezrušíte existenci světla nebo zničením kalkulačky nepopřete, že dvě a dvě jsou čtyři, tak ani spálením těla na prach nevymažete jeho nositele ani dobro či zlo, které toto tělo dělalo. Je riskantní namlouvat si to v hospodě u piva nebo v ateistickém či agnostickém debatním kroužku vzdělaných filosofů.

Platí zde známé: kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp, to je jedno z velmi moudrých rčení. Nejchytřejší člověk světa řekl o osudu některých lidí: Tam bude pláč a skřípění zubů. A také: Běda vám, kteří se nyní smějete, protože budete plakat a kvílet. V tak důležité věci, jako je budoucí existence každého z nás, je nanejvýš moudré opatřit si spolehlivé informace a nenechat vše jen na obecně přijímaném mínění a na poslední chvíli.

Mnozí to tak ale nevidí (můj známý říkal: “Obrátím se až na smrtelné posteli, Bůh je milosrdný.”), ani necítí povinnost nebo slušnost hledat, odkud a kam by jejich život měl směřovat. Vystačí si s mlhavými názory průměrných lidí a hospodskou filosofií i informacemi. Má to nějaký význam dokazovat lidem, že smrtí vše končit nemůže?

Vždyť existuje řada nehmotných věcí i v našem zcela běžném hmotném životě, které žádným známým procesem zničit nelze. Myšlenky, informace, uspořádání, designy, vztahy, zákonitosti či principy. Rozbijeme-li hrníček, zničili jsme sice určitou strukturu hmoty, ale informaci pro vznik takového hrníčku jsme tím zničit nemohli. Ani účel, pro který existoval, ani matematický popis jeho tvaru. Oč víc toto platí o lidském životě a těle s miliardami v něm a o něm zapsaných informací!

Spálíme-li papír se zprávou, že Země je kulatá, zničíme nosič informace, ale informaci zničit nemůžeme, ani sám fakt, který popisuje. Lidské tělo není jen 80 kg chemikálií, ale tato hmota je také nějak uspořádaná, prvky jsou v určitých přesných vazbách, a proto mají jednotlivé lidské orgány takovou cenu. Dosud se nepodařilo ani po desetiletích nejintenzívnějších výzkumů vyrobit ani jedinou jeho buňku, natož tkáň, protože program pro její vznik (tj. souhrn informací pro její strukturu) je velmi složitý – a protože je pochopitelně nehmotný, je tedy i nezničitelný. A to nemluvím o duchu či duši, o kterých hovoří s jistotou většina světových náboženství. Stačí jen vědět, že i současný materializmus počítá s neviditelnými, nehmatatelnými a věčnými skutečnostmi.........Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl