24. OMYL

Mnozí dnes věří, že moderní datovací metody dokazují obrovské stáří vesmíru, Země i života na ní.Ve skutečnosti velmi nespolehlivě a jen ty metody, které si obhájci evoluce záměrně vybrali. Celá řada pozorování vykazuje stáří vesmíru i Země pouze v tisících let. Jenže oblíbená (i když chybná) hypotéza samovývoje nemůže připustit předem existující program – ten totiž zkracuje čas potřebný ke vzniku struktur a ukazuje na jiný původ všeho.

Proto musely být vybrány pro datovací metody jen takové přírodní procesy (např. jaderný rozpad prvků), které evolučním teoretikům nabízejí interpretaci vysokého stáří – jinak by to bezcílná evoluce nestihla a její zastánci by měli velký problém s nedostatkem času (mají jej i tak). Proto všechna měření vykazující nízké stáří vesmíru, Země, skalních formací, sedimentů či zkamenělin musí být ve jménu víry v evoluci ignorována. Lidé o tom většinou nic neví, protože se to nezveřejňuje, aby byl materialismus zachován jako převládající pohled na svět.

Veřejnost nemá většinou ani potuchy o tom, že desítky různých přírodních procesů ukazují na velmi nízké stáří vesmíru i Země. Netuší, že kdyby byla naše planetární soustava opravdu stará miliardy let, už dávno by neexistovala ani jedna kometa (proto byl evolucionisty vymyšlen jejich “tajný” vesmírný zdroj), Slunce by už dávno nesvítilo a Měsíc by byl někde jinde, protože se postupně stále od Země vzdaluje. Lidé většinou nevědí, že kdyby tu byl člověk s dosavadními schopnostmi rozmnožování již dva miliony let, jak tvrdí evoluční teorie, tak bychom se dnes nevešli ani do prostoru o poloměru Země – Měsíc, natož na náš zemský povrch, a kostry dávných lidí i zvířat by se na zemi musely kupit do výšky mnoha metrů.

To všechno jde spočítat podobně jako množství postupně uvolňovaného helia do vzduchu či nárůst nánosů sedimentů v oceánech. Ty by se dnes za dobu údajné evoluce musely už tyčit do výše 30 km od mořského dna. Učit se to ale nesmí, protože víra v pravdivost ateistického náboženství by se mohla hodně zachvět. Co kdyby se prokázalo, že nás materialisté podvádějí kromě jiného také svými chronologickými nesmysly už celé století? Byl by to asi moc velký šok z pravdy, kdyby se provalilo, že naše Země, její sedimentární vrstvy, planetární soustava a snad i celý vesmír existuje jen několik málo tisíc let, a žádné miliardy! Byl by to konec evoluční teorii, kdyby se ukázalo, že žádné prvohory, druhohory atd. nikdy neexistovaly a že většina zemských vrstev vznikla během pár dnů, měsíců či let, tedy tak, jak se to dnes stále silněji jeví současným výzkumům?.....……...Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl