26. OMYL

Mnozí dnes věří, že bible je kniha plná omylů a mýtů. Ve skutečnosti to říkají často ti, kteří ji buď nikdy nečetli, nebo lidé, kteří věří víc jiným pramenům, byť všelijak nejistým. Bible sama a stále rostoucí poznání v nejrůznějších oblastech výzkumu (např. archeologie) o omylech nic neví – ale tvrdí, že každý člověk je lhář. Je to 66 knih plných moudrosti, přírodovědeckých a historických informací a vyplněných proroctví, až se z toho točí hlava.

Již před tisíciletími bible hlásala, že Země je kulatá a zavěšená “na ničem”, že prošla obrovskou vodní katastrofou a čeká ji soud ohněm. To, že izraelský národ znal z bible karanténu a přísná hygienická pravidla proti šíření infekcí dávno před příchodem Krista zatímco lékaři operovali nemytýma rukama ještě v 19. století, moc na omyly a mýty v bibli neukazuje.

Bible je ze všech starověkých knih jedinou systematickou a faktologickou zprávou dějin lidstva od stvoření světa. Její preciznost spočívá v tom, že jednotlivé historické události jsou chronologicky datovány a zasazeny do geografických míst spolu s popisem paralelních událostí v okolním světě – proto se její tvrzení dají křížově ověřovat pomocí ostatních historických zápisů, což je u jiných náboženských knih vyloučeno. Žel, mnoho učenců bibli lacině zpochybnilo, zvláště v 19. století, kdy se začala ujímat myšlenkové vlády Darwinova evoluční teorie. Je možné, že darwinizmus byl spíše důsledek podkopání důvěry v historicitu bible, než vlastní příčinou, že se tak rozmohl. Dnes se velká většina tehdejší liberální teologie může považovat za bezcenný a směšný brak v důsledku nových výzkumů a šokujících historických odhalení.

Bible mluví o stvoření světa, pádu člověka do hříchu (neposlušnosti vůči Bohu), celosvětové potopě a rozvoji popotopních kultur a civilizací. Od první knihy (Genesis) až do Zjevení se jako červená niť biblí táhne motiv spásy, záchrany od hříchu a smrti. Bez bible by naše minulost zůstávala zcela v temnotách a neměli bychom ani ponětí o tom, co se zde před pár tisíci lety odehrálo (z jiných starověkých knih stejně tak jako ze zkamenělin se toho moc nedozvíme). Bez bible by nebyla jasná ani přítomnost, ani budoucnost. Škoda jen, že si jí mnoho lidí neváží a někteří učenci lacině zpochybňují její obsah.

Bible je Boží dopis člověku, její naplněná proroctví a “předvědecké” vědecké informace nelze vysvětlit jinak než inspirací od vysoké inteligence. Je ideálním softwarovým vybavením pro lidský rozum i srdce – ovšem kompatibilní jen s určitým typem operačního systému mysli – s parametry jako je smysl pro pravdu, spravedlnost nebo čistotu. (V jiné mysli biblická zpráva “neběhá”.) Velmi tedy záleží na tom, jaký člověk k bibli přistupuje i jak k ní přistupuje, co v ní chce najít, jaké jsou touhy jeho srdce, co chce prokázat a kam chce dojít. To také vysvětluje, proč mnozí, kteří ji četli, nedošli, anebo došli na úplně opačný konec a stali se druhým na cestě k Bohu překážkou.................……………......................Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl