31. OMYL

Mnozí dnes věří, že pravda je relativní, a že záleží jen na tom, čemu kdo věří. Ve skutečnosti nutno dodat, že facka vlepená na tvář zas tak moc relativní není. A s pravdou souvisí dost hodně stejně jako ukradené peníze či vyloupený byt! Pravda je někomu lehkovážně relativní až do chvíle, než se ho tvrdě dotkne. Lidé rádi lacině filosofují o životě, dokud nepřijdou o majetek nebo neteče krev – zvláště ta jejich. Pak je najednou po relativitě! Pak je pravda až moc konkrétní.

Dnešní doba si libuje v relativizmu, skepticizmu a zpochybňování všeho. Lidí, kteří mají ušlechtilou víru a žijí podle ní, si nikdo moc neváží. Jsou jen jakousi kuriozitou. Mnozí je ale rádi využívají – právě tu jejich pravdivost, laskavost, spolehlivost, štědrost, obětavost a konstantní věrnost principům. A mají je za dobrotivé hlupáčky. Netuší však, že ušlechtilí lidé tuto roli na sebe dobrovolně a obětavě berou jen proto, aby tak alespoň některé lidi oslovili a přivedli ke změně – dle vzoru Ježíše Krista.

Mnoha lidem je každá hlubší víra a filosofie jen k smíchu či lhostejná. Moc jim ale chutná ovoce těch, kteří jsou jiní a pravdu nerelativizují. Zdroj tohoto ovoce (tedy jejich povahy) je nezajímá, ani ho sami netouží nést (tj. tuto povahu mít) – jen trhat v cizí zahradě a bezpracně si pochutnávat na plodech, které vypěstovali lidé s diametrálně odlišným postojem k životu (ti “jednodušší”, kteří nevidí vše tak moc relativní a složité a komplikované). A když už je tvrdá realita donutí zamyslet se, bývá dost pozdě. Tomu, kdo nestojí na pravdě, se motor jeho života dříve či později zadře. Jednou bude pozdě olej ducha honiti a zadřené písty ve válcích svého tupého a sobeckého života mazati.

Pravda je relativní jen tak pro lenochy nebo lidi, kteří si rádi hoví ve sladké nevědomosti ze strachu, že by se museli pod tíhou nových informací změnit. A to by asi opravdu museli. Ani Albert Einstein nehlásal relativitu pravdy a moc mu vadilo, že lidé takto pojmenovali jeho teorii – sám o ní jako o teorii relativity smýšlet nechtěl, ale spíše jako o něčem stálém a neměnném. Tak také chápal Boha, Stvořitele, ve kterého věřil a jehož existenci nikdy nezpochybňoval - na rozdíl od jiných lidí.........Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl