30. OMYL

Mnozí dnes věří, že tolik lidí najednou, navíc vědců, se přece nemůže mýlit. Ve skutečnosti může, a ještě víc než tolik. Je třeba si uvědomit, že všeobecně rozšířené omyly jsou živeny převážně jen několika málo lidskými slabostmi: předpojatostí, leností ověřit si fakta nebo podceněním určité informace, strachem z pravdy nebo nekritickou důvěrou v tvrzení jiných lidí, třeba prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Asi to nebude nikomu milé, ale život v omylech není jen výsledek pouhé dezinformace, ale i trest. Na druhé straně znalost pravdy není jen výsledek zvláštního štěstí (že se mi dostalo těch správných informací) či inteligence, ale i dar a odměna. Nechci se pouštět do úvah, za co a kdo takto odměňuje a trestá a jaké jsou zde kauzální souvislosti. Jen jsem bytostně přesvědčen, že vnitřně ušlechtilý člověk do omylů neupadne, alespoň ne do nějakých závažných a tragických. A naopak ti druzí, byť velmi inteligentní a vzdělaní, sednou na lep “mocnému dílu podvodů”, které předpovídá bible. A protože je “mnoho povolaných, ale málo vyvolených”, svět se topí v omylech.

Mnohé omyly pramení z toho, že se běžně nerozlišuje, co je skutečně ověřený fakt a co jen svévolná interpretace toho kterého řečníka. Biolog věří, že evoluce je potvrzena v paleontologii, ale neověří si to. Paleontolog věří, že evoluce je dokázána v genetice. Ale nemá čas to ověřovat. Oba pak naivně věří stejně popletenému kolegovi fyzikovi, že všechno je v pořádku – ale neověří si to; věří víře svého kolegy. On zas věří jejich víře a víře dalších kolegů. Slepý slepého vede, ale vlastní příčina je jinde.

Tak věřili soudruzi na Západě soudruhům na Východě a ti dole těm nahoře. Miliony milionům! (“Až nás půjdou miliony...”) Pak to všechno krachlo, soudruzi se otřepali, vesele podnikají a využívají demokracii, kterou kdysi rozmetali – myslíte, že ve vědě nebo jiných oblastech života je to jiné?

Ještě nedávno se na vysokých školách učil marxismus leninismus – tato neuvěřitelná slátanina – jako světový vědecký názor (!), který vyznávaly celé zástupy lidí všech možných vrstev a stupňů vzdělání. Pak se změnil režim a “světový vědecký názor je fuč” – kdepak jsou dnes všichni ti jeho zarputilí vyznavači, stovky učitelů, ideologů a profesorů, spolu s miliony řadových věřících? Kdepak jsou všichni ti komunističtí “intelektuálové”, doktoři, inženýři, vědci? Ti, co pomáhali komunistům budovat jejich ráj? Až nás půjdou miliony, všichni do propasti............................Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl