29. OMYL

Mnozí dnes věří, že výuka náboženství na školách musí být dobrovolná. Ve skutečnosti jen na středních a vyšších školách. Na základních školách by náboženství mělo být povinné stejně jako matematika nebo jazyky. Proč by patnáctiletí měli znát vzorec kyseliny sírové, kolik je a plus b to celé na druhou nebo kdo byli Římani, a netušit, co je bible, co říká o životě, manželství, sexu nebo kdo byl Ježíš Kristus a co učil. Proč by neměli znát nazpaměť desatero Božích příkazů nebo Ježíšovy výroky, zatímco se na druhé straně musí učit všelijaké přihlouplé básničky mravně pochybných autorů?

Víru nelze vnutit, stejně jako nelze vnutit kladný vztah k matematice či dějepisu; ale vědomosti a informace dětem vnucovat lze – proč ne tedy ty nejdůležitější, když se to dělá u těch méně důležitých? Že by demokracie? A povinně učit fyziku a chemii je demokratické? Jde jen o to, že materialista naivně věří, že znalost fyziky je pro život důležitější než znalost kořenů morálky. S demokracií a svobodou to nemá nic společného, jen s nadvládou materialistické hodnotové stupnice ve společnosti.

Samozřejmě, že zpochybňovat povinné náboženství na školách lze i “obtížným výběrem toho správného náboženství”. Přitom nikdo nezpochybňuje výuku dějepisu, přestože je tolik různých výkladů různých historických událostí. Není jednota ani v tom, jak učit matematiku (vzpomeňme na spory kolem vyučování množin), politickou ekonomii či tělocvik. Kolik různých koncepcí a přístupů, a přece proto nikdo neřekne – tak to raději neučme!

Každý trochu soudný politik ví, a americký prezident se nestyděl zmínit to ve svém nedávném projevu v Číně, že náboženská víra velmi pozitivně ovlivňuje dění ve společnosti. Nebýt některých moudrých věřících rodin, státní školy by produkovaly jen materialistická morální nedochůdčata, roboty vědy, průmyslu a zábavy. Naolejovaná kolečka industriální společnosti, kde jediným cílem je tělo a jeho potřeby. Kdo při této četbě i přemýšlí, pochopil, že nejsem proti tělu a jeho potřebám. Jen varuji, že když se zanedbávají duchovní hodnoty, přijde pak o život tělo i všechny ty jeho tolik preferované potřeby! Kde se nedbá na morálku, bude i vysoko do žlabu!

Každé skutečně vážně a pravdivě míněné náboženství má za cíl osvobodit člověka ze spárů vášní a z otroctví vlastních zlých sklonů. Učinit z člověka osobnost, která nebude snadno manipulovatelná módními trendy doby, vidinou snadně, ale ne čistě získaných peněz a jinými svody. Ukotvit člověka v pravdě a dát mu ušlechtilý postoj k životu i lidem. Není těžké prokázat, že lidé ovlivnění vírou v Boha žijí vyrovnaněji, nemají tolik problémů jako ateisté, je mezi nimi mnohem méně sebevražd, jejich rodinné svazky jsou pevnější, děti vychovanější a dokonce i zdravotních problémů mají mnohem méně – nemluvě o zcela jiném stáří i umírání. Kdyby Bůh nebyl, ani jeden z předchozích argumentů bych nepoužil, ale když existuje, máme ho tajit před dětmi?

A naivně doufat, že když jsme jim první čtvrtinu života propírali mozek materialistickými návyky a zcela zatajili (respektive zhnusili) jakýkoliv postoj k Bohu, ony si pak už jako dospělé vyberou svobodně (?) svůj postoj k životu. Dovolte mladým kouřit, a pak jim dejte svobodu nekouřit. Naučte je pohrdat církví, že Bůh je vybájená bytost a náboženství naivní báchorky, a pak jim “velkoryse” umožněte vybrat si “svobodně” církev a chovat se podle desatera. Sejte odmala do jejich srdcí materialistické důrazy a lhostejnost ke všemu, co je duchovní, charakterní, co souvisí s obětí a sebezapřením – a pak chtějte sklízet lásku a ohleduplnost, svobodu a vysoké morální hodnoty!...................Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl