27. OMYL

Mnozí dnes věří, že se všechno vyvíjí a konec světa nejspíš nepřijde nikdy. Ve skutečnosti je to jen zázrak Božího milosrdenství, že byl konec světa již tolikrát odložen. Není třeba tím zpochybňovat jeho budoucí uskutečnění. Technika se nevyvíjí, ale vyvíjí ji člověk, zatímco jeho mozek stagnuje. Auta zaparkovaná v lese či v garáži se nevyvíjí, podobně jako pivo se (samo sebe) nevypije – proč by to dělalo? Technický pokrok může skončit docela rychle právě proto, že ho vyvíjí člověk, jehož mozek přitom (a při tom) churaví. Technický pokrok může skončit třeba tak, že už na něj nebudou peníze. Nebo nás všechny pošle do hrobu. Selže-li letadlu motor, ještě chvíli nemusí cestující nic poznat. Je to však jen otázka času. Míra znečištění nemusí hned zabít, ledovce ještě neroztály. Techniku vyvíjejí lidé, ale sami se nevyvíjejí vůbec – v protikladu k evolučním fantaziím. Vývoj techniky je dán jen hromaděním vědomostí z generace na generaci, nikoli většími schopnostmi mozku. Mozek (vzniklý z genetického programu) zůstává stejný asi tak, jako se magnetofon nevyvíjí tím, že na něj víc nahráváme. Všeobecně rozšířené mýty o tom, jak jsme vyššího vzrůstu, déle žijeme a jsme chytřejší než naši předkové, jsou jen k smíchu.

I proto, že podle kosterních nálezů je celý současný živý svět jen trpaslíkem ve srovnání s dávným světem rostlin, zvířat i lidí. Můžeme se neoprávněně vysmívat neandertálcům na základě toho, jaké omyly nás o nich učili ve školách podvedení pedagogové, ale dnes se ukazuje, že jsme proti nim spíše jen zdegenerovaná rasa s malým mozkem a krátkým jepičím životem – všechno je totiž úplně jinak. Vědecký a technický pokrok posledních staletí vede sice k většímu komfortu, poznání přírody (tj. jak dnes funguje, nikoli jak vznikla!) a k pokroku v medicíně i v jiných užitečných oblastech – zároveň je však obrovským nebezpečím pro (mravně otupené) lidstvo. A není vůbec jisté, jestli bychom bez techniky nebyli šťastnější i zdravější a nežili déle, jako tomu bylo kdysi. Jestli třeba technikou “nehasíme jen to, co jsme jí zapálili”, např. v oblasti nemocí, různých přírodních katastrof, kriminality a v mnoha dalších aspektech našeho současného života.

Překotný vývoj průmyslu má zcela jistě i velkou řadu negativních stránek (nikdy nebylo na světě tolik úrazů, invalidů a násilných úmrtí jako dnes). Každého rozumného politika i trochu soudného člověka musí jímat úzkost při pomyšlení, že by teroristé získali jaderné, chemické či bakteriologické zbraně. Použít je však může i nějaký stát nebo skupina fanatických lidí. Znaky, které budou předcházet konci světa, jsou v bibli jasně popsány (např. velké války, mnoho nemocí, zemětřesení, strach a chaos ve společnosti, bezbožnost, nebeské úkazy a snad i globální oteplení – “až moře vydá zvuk a vlnobití”). A také napomenutí, abychom se více než o datum starali o to, jestli jsme na tento konec připraveni - tedy na druhý příchod Krista.

Posměšky o konci světa popřejme těm, kteří se v roce 1912 smáli, že by se “nepotopitelný” Titanic mohl kdy potopit. Zahynulo tehdy půldruhého tisíce lidí. Uhlí, nafta, zemní plyn a spousty zkamenělých koster v zemi vůbec nejsou zbytky vybájené evoluce, ale dávného předpotopního světa rostlin, zvířat i lidí, kteří si také naivně mysleli, že žádná katastrofa nikdy nepřijde (ačkoliv, jako i dnes, na ní intenzívně pracovali). A tak, jako na Titanicu věřili technice, tunám oceli, svým vědcům a “dobrotivému osudu”, i předpotopní lidé spoléhali na svou vyspělou civilizaci a sílu. A s touto svou naivní vírou, že všechno půjde donekonečna, žili až do chvíle, kdy je zavalily vody oceánu.

Dnes je již mnoho lidí, kteří nejsou vůbec nábožensky orientovaní, nevycházejí ve svých úvahách a prognózách z bible, a přesto si dlouhé trvání tohoto světa nedovedou představit. Je totiž velmi obtížné věřit, že vlak, který se řítí s kopce bez brzd, nikdy nevykolejí. Je těžké věřit, že loď, ve které je tisíce trhlin, s lidmi, kterým je to většinou jedno a spíše díry rozšiřují než ucpávají, nikdy neklesne ke dnu. Druhý konec světa (první svět byl zničen potopou) má podle bible přijít ohněm. Je to při pohledu na dnešní svět hodně nereálná a moc fantastická představa? Neřekl bych!.....................Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět      Na další omyl