Evoluční a kreační pohled na svět obecně

 

Evolucionisté vysvětlují živé fosílie

Evoluční teorie je plochá Země rozumu

Hvězdy populace III a model velkého třesku

Hvězdy, jež by neměly existovat

Imunita, rudimenty a embryologie

Jak nás někteří vědci podvádějí

Jde o míru

Mýty a stereotypy ve výuce pravěku na našich školách

Neidentické identické dvojhvězdy popírají evoluci

Pravidelnost přírody

Proč nejsem evolucionistou

Profil zaníceného evolucionisty

Prostata nebyla špatně navržena

Více než vycházející hvězda

Zároděčné sémě života-stvoření, samosplození a emergentní teorie

Zpět