Neidentické „identické“ dvojhvězdy popírají evoluci

Brian Thomas, M.S.

http://www.icr.org/article/3935  

Přeložil M. T. – 6/2008

 

15letý výzkum vědců z  Vanderbiltovy univerzity zabývající se dvojicí hvězd blízko Velké mlhoviny v Orionu vedl k nečekaným výsledkům (1). Evolucionisté předpokládají, že „proto, že ony dvě hvězdy zkondenzovaly z téhož plynného oblaku a oblaku prachu, měly by mít totéž složení. S identickou hmotností a složením by měly být identické v každém směru.“ Co však ukázal výzkum byl fakt, že „dvojhvězdy vykazovaly závažné rozdíly v jasnosti, povrchové teplotě, a možná i velikosti.“ (2).

 

Na webu Physorg.com se objevila zpráva, že „jedna z hvězd je dvakrát jasnější než druhá a…má povrchovou teplotu asi o 300 stupňů vyšší než její dvojče.“ Zástupce vedoucího projektu Keivan Sassun z Vanderbiltovy univerzity řekl: „Nejsnadnější cestou k vysvětlení těchto rozdílů je předpokládat, že jedna z hvězd byla vytvořena asi o 500 000 let dříve než její dvojče.“ (2). To však nevysvětluje rozdíl ve složení mezi oběma hvězdami – jde přitom o tentýž problém, který má hypotéza vzniku hvězd z mlhovin vysvětlující původ naší sluneční soustavy. (3). Schůdnější cestou k vysvětlení zmíněných pozorování je uznat, že tyto hvězdy vznikly mocí tvořivého Slova Božího, který řekl: „Buďte světla…“ (4).

 

„Protože astrofyzici předpokládají, že dvojhvězdy vznikají zároveň, zmíněný objev nutí teoretiky k tomu vrátit se „ke kreslicím prknům“, aby zjistili, zda jejich modely mohou vyprodukovat dvojčata z hvězd, které se vytvoří v různou dobu.“ (2). Všimněte si, že tihle vědci plánují vytvoření nových „modelů“ teprve poté, co zjištěná fakta odporují starým teoriím, které se vydávají po desetiletí za pravdu v našich učebnicích. V ideálním případě se nejdříve vytvoří vědecké modely, pak se otestují – nikoli opačně. Tohle je prostě další případ, kdy evoluční teorie nebyla s to předpovědět pozorovaný jev. Místo aby zpochybnili paradigma, na němž jsou jejich defektní modely založeny, snaží se vědci důkaz zpětně dosadit  do nových vzorců; nové modely jsou přitom huštěny do prefabrikovaných, lživých historek, které brání tomu, aby byla filozofie metodologického naturalizmu smetena důkazy.

 

Dnes však Bůh zjevil ještě jinou cestu: „nebesa vypravují o Boží slávě.“ (5). Jeho sláva se manifestuje v rozdílech mezi slávou těles nebeských (6), a tyto rozdíly, tím, že popírají naturalistický původ hvězd, potvrzují jejich původ nadpřirozený.

 

Odkazy:

 

(1)   Stassun, K.G., et al., 2008. Surprising dissimilarities in a newly formed pair of „identical twin“ stars. Nature. 453 (7198). 1079-1082.

(2)   Newly born identical twin stars show surprising differences. Physorg.com. Posted and accessed on June 18, 2008.

(3)   DeYoung, D., 1996. New Stars, New Planets? Acts et Facts .25 (4).

(4)   Genesis 1:14.

(5)   Žalm 19:1.

(6)   1.Korintským 15:41.

Zpět