Tajemství vzniku života

Kritická analýza současných teorií

Charles B. Thaxton

Walter L. Bradley

Roger L. Olsen

Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life´s Origin (Lewis and Stanley), Copyright 1984; druhé angl. vydání v září 1992; dodatek (Last Chapter – viz níže) byl napsán dr. Thaxtonem rovněž r. 1995 mimo anglický originál, na žádost nakladatelství Academia Praha. Biochemik dr. Thaxton nabídl tuto knihu Akademii věd ČR k vydání, ale profesor Václav Pačes ji po řadě jednání odmítl přesto, že připustil, že by měla být v každé akademické knihovně, protože přináší mnoho nových informací, které jsou neznámé. Odmítnutí zdůvodnil různě, např.tím, že kniha je nevyvážená... V anglickém originálu je řada tabulek a grafů, které do tohoto překladu nejsou zatím převedeny – knihu v originálu mohu zapůjčit. (pozn. Pavel Kábrt, V Humnech 210/14, 193 00 Praha 9, t: 281 920 259, 602 304 879)

Autoři napsali tuto knihu v rámci publikačního programu Nadace pro myšlení a etiku ("Foundation for Thought and Ethics").

Obsah

Předmluva

Úvod

Kapitola 1 Rozpory v chemické teorii vzniku života

         2 Teorie biochemické evoluce

         3 Simulace prebiotické syntézy monomerů

         4 Mýtus prebiotické polévky

         5 Kritický pohled na složení dávné Země a její atmosféry

         6 Věrohodnost a vliv badatele

         7 Termodynamika živých systémů

         8 Termodynamika a vznik života

         9 Upřesnění pracovního postupu

         10 Protobuňky

         11 Shrnutí a závěr

Doslov

Dodatek

Vybraná literatura

Informace a vznik života


Zpět