33. OMYL

Mnozí dnes věří, že Ježíš Kristus byl jen jeden z mnoha moudrých filosofů a učitelů minulosti.Ve skutečnosti a v absolutním smyslu není naprosto srovnatelný s nikým! Prokazatelně vstal z mrtvých, nikdy nechyboval a nehřešil, jeho charakterové vlastnosti berou dech stejně jako obrovská sebekázeň, po které můžeme toužit, ale těžko ji docilujeme – bez něj. Nebyl počat obvyklým způsobem, konal zázraky a spoustu lidí vyléčil z nevyléčitelných nemocí včetně smrti. Jen on, nikdo jiný, je cestou k Bohu, vysvobozením z omylů, hloupostí, smrti i hrobu. Zní to fanaticky? Tváří v tvář tolika moudrým a obětavým lidem, kteří kdy žili nebo ještě žijí, a všem těm velkým učitelům národů? Všechno skutečně krásné, čisté, poctivé, pravdivé a vznešené je v tomto světě “fanatické”!

A jak k tomu přijdou lidé, kteří se s ním nikdy nesetkali a ani setkat nemohli? Každý člověk na světě, ať před Kristem či po něm, blízko či daleko, se s Kristem mohl setkat, protože on je stvořitel světa a jeho vliv a láska byla a je všude a vždy patrná od samých počátků dějin. Třeba i v těch lidech, kteří Kristovým způsobem jednali a ani o historickém Ježíši nevěděli. Není obtížné, při setkání s poctivým člověkem, představit si nejvyšší poctivost. Není obtížné si při setkání s obětavým člověkem představit ještě vyšší obětavost. Není obtížné - když se dozvíme o někom, kdo je laskavý a ochotný – si představit, že všechny tyto a jiné krásné vlastnosti mohou být vrcholně spojeny v jedné osobě. A jaký teoretický či praktický důvod máme nevěřit, že jen jeden může být nejlepší a mezi schopnými jen jeden nejschopnější? Proč by mravně a duchovně nejlepších lidí muselo být na světě deset či sto, když i třeba ve sportu bývá často (ne vždy) jen jeden na vrcholu?

Kdybyste se chtěli naučit hrát dobře šachy a měli možnost vzít si za učitele mistra světa, odmítli byste to a vybrali byste si někoho jiného? Odmítnete mistra proto, že i někdo druhý umí hrát šachy? Začínat jistě můžeme s jakýmkoliv učitelem, ale dostat se na vrchol nemůžeme jinak než přes mistra! Proč by k cíli nemohla vést jen jediná cesta? Při střelbě na terč se také snažíme mířit do jeho středu, přestože platí zásahy i v jeho okolí. Kdo chce obstát a o Kristu ví, chce být jako on – směřuje k němu do středu nejvyšší lásky a charakteru – a pak možná dosáhne kvalit některého z jeho učedníků nebo jiných velkých postav světových dějin. Podstatné ale je, kam směřujeme. Tomu se říká víra. Proto je také víra pro spásu (a k dosažení skutečné lásky) rozhodující. Není žádný důvod vybrat si za vzor kohokoli menšího než Krista. A kdo to učiní, přestože Krista poznal, hřeší. Vážně hřeší a vážně chybuje, že jde ke kováříčkovi místo ke kováři. Kdo můžeš pochopit, pochop!

Život Ježíše Krista není srovnatelný ve své kvalitě, moci i původu s žádným jiným člověkem, ani s Krišnou, Buddhou či Mohamedem. Kristus měl naprosto jedinečný začátek i konec života stejně jako jeho vlastní náplň a poslání. O tom nemůže být pochyb, pokud ovšem lacině a neoprávněně nezpochybníme všechny ty stovky pádných historických dokladů. Pokud lacině nezpochybníme také miliony živých svědectví lidí, kteří dali Kristu svůj život a spojili se s ním. Nepochybuji, že mnozí lidé, historického Ježíše neznalí, žijí lépe než znalci. Pochybuji však, že tím míří jinam než k němu!!

Je velmi podezřelé, že se někteří lidé tak zoufale brání a snaží dokazovat, že Kristovo zlato je totéž, co u jiných stříbro, měď nebo hliník. Jedním z projevů lidské malosti je nevíra ve velké lidi. O čem asi svědčí nevíra v největší osobnost lidských dějin? Vztah člověka ke Kristu je podobný vztahu k samotné pravdě. O čem bude asi svědčit lhostejnost vůči jeho čistotě, odvaze, spravedlnosti, přímosti charakteru, pravdivosti nebo jeho moci? O čem bude svědčit snaha všechny tyto věci zpochybnit, ignorovat, smát se jim a prohlásit je za báje? O čem asi bude svědčit křečovitá snaha o zařazení Ježíše mezi ostatní velké postavy lidských dějin? Na naší reakci vůči zprávě o Ježíši (evangeliu) závisí náš život. Vždyť jak smýšlíme o Kristu, takoví prostě jsme!…………..………........Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět