Diapozitivy - str. 3

3. "Nehodící se" nálezy do evoluční teorie

Otisky velkých chodidel

36

čís. 66 - Otisky pochází z období křídy (druhohory) a tyto jsou ze známého naleziště v Texasu, Glen Rose, poblíž Paluxy river. Otisky velkých chodidel, ale i normálních lidských choditel, se nachází po celém světě. Protože však tyto nálezy odporují teorii, evolucionisté je buď ignorují nebo prohlašují za padělky (Dawkins). Tyto otisky se vyskytují i v tzv. prvohorních skalách - samozřejmě dle evoluční hypotézy v tak vzdálené době nežili ani savci, natož lidé. Podle modelu stvoření jsou tyto nálezy snadno vysvětlitelné: vznikly v souvislosti s potopou, kdy na zemi žili pospolu lidé, dinosauři i trilobiti.
Lidské a dinosauří otisky

37

čís. 67 - Otisky choditel člověka se často nachází v jedné vrstvě s otisky dinosauřích chodidel. Podle dinosauřích zařadili geologové tuto formaci do období křídy - nebrali ohled na lidské otisky, které prohlásili za nepravé. Společná existence člověka a dinosaurů je však potvrzována i řadou dalších nálezů, např. kreseb dinosaurů a nálezů jejich figurek i mnoha dalšími fakty. Rytiny dinosaurů byly nalezeny na stěnách jeskyň a kaňonů např. v Arizoně či Rhodezii, stejně jako jejich figurky.
Trilobit rozšlápnutý obutou nohou

38

čís. 73 - Rozšlápnutý trilobit byl objeven 1968 sběratelem trilobitů ve státě Utah (USA) a to ve vrstvě kambria (!), kde se "nesmí" dle ev. teorie vyskytovat ani savec, natož člověk. Byly objeveny ještě dva další otisky dětské bosé nožičky ve stejné formaci. Podle rozborů nálezu trilobit byl rozšlápnut živý a nesl známky hojení. Uznat tento jediný nález by znamenalo nechat padnout celou evoluční teorii. Reakce evoluční komunity je obvyklá: neexistuje, co existovat nesmí.
Zkamenělý netopýr

39

čís. 68 - Nejstarší zkamenělina netopýra: údajně 50 mil. let stáří dle evolučního počítání - kostra je bez podstatných změn, jak ukazuje následující strovnání.
Kostry netopýrů přefocené na sobě

40

čís. 69 - Za "padesát milionů let" nedošlo u netopýra k žádné evoluci - to se týká celé řady dalších organizmů. Některým se říká živé fosilie (Darwinův termín).
Ptačí zkamenělé pero

41

čís. 70 - Pero ze svrchní jury(140 mil), bylo tak podobné dnešnímu, že jej nejrpve evolucionisté považovali za podvrh. Jak jinak, když podle teorie by v křídě měla teprve vznikat křídla a ze šupin plazů (dinosaurů?) peří?
Mravenec v jantaru

42

čís. 71 - Hmyz v jantaru - zde mravenec. Evoluční odhad stáří je 50 - 60 mil. let. Protože se podobá současným druhům, je udivující, že na něm evoluce za tak dlouhou dobu vůbec nepracovala. Je však také druhé vysvětlení: jantar a mravenec nejsou tak staří a teorie evoluce je omyl. Pro záchranu teorie umisťují evolucionisté evoluci hmyzu hluboko do palezoika (prvohor). V jantaru se běžně nalézá mnoho druhů hmyzu. V Dominikánské republice byly v břišní dutině včel uvězněných v jantaru nalezeny bakterie schopné kultivace (vytvořily se kolonie živých bakterií). Evolucionisté jim přisoudili stáří 25-40mil. let, ale ztratili o ně zájem, když se ukázalo (jako u mravenců v jantaru), že jsou velmi podobné současným bakteriím, tedy že za údajných 30 mil. let nedošlo k žádné evoluci. Je zde ale řada jiných implikací. I bakterie ve „spícím" stavu, jakožto každá aerobní spora, musí alespoň minimálně dýchat a „jíst". Mohla by zásoba kyslíku a „potravy" vystačit po 30 mil. let? Navíc tyto byly v teplejším prostředí, kde metabolické reakce probíhají mnohem rychleji. A řada dalších otazníků.
Zkamenělé kladívko

43

čís. 74 - Zkamenělé kladívko leží v texaském muzeu, hornina skály, kde bylo kladívko nalezeno, byla datována na 135 mil. let. Celé kladivo bylo v době nálezu prokazatelně kompletně uzavřeno do pískovcové horniny zařazené evolucionisty do druhohor.
Odkryté kladívko

44

čís. 75 - Železitá sloučenina hlavy kladívka obsahuje prvky, které se dnes v oceli nevyskytují a naopak neobsahuje ty (např.uhlík, křemík), které dnes v oceli bývají. Toto není jediný nález předmětu v geologické vrstvě, ve které by se neměl dle teorie evoluce vyskytovat; každý takový nález činí teorii evoluce neplatnou a mohlo by jít o senzaci. Ovšem tam, kde se mlčí, se senzace nekoná.
Rengenový snímek kladívka

45

čís. 76 - Rentgenový snímek kladívka
Kamenné koule staré 2,3 miliard let

46

čís. 639-Jednu hodinu dlouhý televizní program známé stanice NBC v USA, nazvaný „Tajemný původ člověka“, ukázal mimo jiné i tyto rýhované koule z Jižní Afriky, které byly nalezeny ve vrstvách starých údajně 2,3 miliardy let. Vysílání (25. února 1996) vzbudilo výbuch kontroverzních debat v akademických kruzích hned po odvysílání tohoto programu.
Mnoho materiálu pro tento program získala televize z webové stránky http://www.mcremo.com/fa.htm, která se zabývá tzv. zakázanou archeologií (Forbidden Archeology) – tedy přináší důkazy, že v zemských vrstvách označovaných miliony let, je mnoho archeologických důkazů o existenci vyspělé lidské civilizace. Spoluautoři těchto stránek, Michael Cremo a Richard Thompson také vystoupili ve zmíněném pořadu. O těchto věcech se samozřejmě studenti ve školách nesmějí nic dozvědět, aby evoluční teorie neutrpěla smrtelné trauma.
Ledový muž

47

čís. 63 - Ledový muž z Alp, 5.300 let stáří dle datování, velmi dobře zachovalá mumie, včetně oblečení, bot, doplňků a zbraní a detailů těla. Je uložen ve městě Bolzano v Itálii.
Popravený zkamenělý muž

48

čís. 61 - Nejprve si nálezci tohoto oběšeného muže mysleli, že jde o vraždu - tak dobře byl zachován a tak hodně se podobal současným lidem. Po bližším podrobnějším ohledání byl tento nález zařazen do doby železné - asi 700 let př.n.l. To je ovšem vždy, když se najde moderně vyhlížející člověk, nelze ho datovat do starších vrstev, pokud nález vypadá "evolučně mladý". Nález z Dánska.
Detail ruky

49

čís. 62 - Detail ruky člověka, celá mumie má název Tollundmanden - The Tollund Man. Nález z Dánska.
Piltdownský falzifikát

50

čís. 64 - Od Darwinových dob evolucionisté na podporu svojí teorie vyrobili řadu falzifikátů. Zde je jeden z nich, asi nejznámější. O jiných lidé většinou nevědí. Pildownský člověk, vrchlík lebky je lidský, spodní čelist se zuby opičí, zpilované, sesazené k sobě a namočené asi do dvojchromanu draselného, aby se docílilo patiny stáří. Od r. 1912, až do objevení podvrhu po 40 letech, se vyučoval tento "unikátní spojovací článek" jako důkaz našeho původu ze zvířat (500 000 let stáří). Jakou asi deformaci mysli musí takový podvod zanechat na generacích těch, kteří se o tom, nic netušíc, učí. Můžeme se pak divit, že tolik lidí v evoluci slepě věří, ač o ní téměř nic nevědí - po všech těch mylných výkladech a podvodech?

Takovýchto nálezů, které nezapadají do evolučního obrazu vzniku organizmů a světa vůbec, je možná stovky - máme-li na mysli konkrétní jednotlivé nálezy. Většinou se však ztratí, zapadnou, žádné učebnice je neuvádí a jsou jen okrajově publikovány. Evoluční teoretici je ignorují a v nejlepším případě dávají do šuplíku "kuriozity". V jisté nadsázce se dá říci, že život na naší Zemi je sám jednou velkou kuriozitou, něčím, co by z hlediska samovolných procesů ve sterilním prostředí nemělo být! Z hlediska evoluční víry by život vůbec neměl existovat. Přece nejlépe přizpůsobena k přežití je neživá hmota !

  Zpět          Na předchozí stránku