POUŽITÁ LITERATURA

Encyklopedie:

Zvíře, Universum, Encarta, Leda, Diderot, Obratlovci;

Časopisy:

CRSQ, Acts & Facts, Origin&Design, Creation Matters, Vesmír, M2000;

Knihy a brožury:

Tajemství vzniku života, Duše vědy, Darwinova černá skříňka, Darwinův omyl, Omyly v dějinách Země, Přehled biologie, Slepý hodinář, Pandin palec, Pochází člověk z Adama, Evoluce bez hranic, Zachování individuality, Fosilie a evoluce, Hledání počátku a cíle, Tajemství stvoření, Tajemství života, Tajemství potopy, Věda a víra, Evoluce obratlovců, Historie obratlovců, Jablko sváru, Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, Pád člověka a biologie, Lidská přirozenost, Je život záhadou?, Studie o karbonu, Bible a současná věda, Velký třesk a absolutní datování, Věda a bible, Je bible skutečně Boží slovo?, Dějiny 20. století, Intelektuálové, Potopa, Původ a budoucnost člověka, Logos nebo chaos?, Původ člověka, Původ druhů, Hon na vodní příšery, Po stezkách oblud, Skrytá historie lidstva, Tajné dějiny světa 2, Vznik knihy Genesis, Život, Handy Dandy Evolution Refuter, Icons of Evolution, Man´s Origin, Man´s Destiny, A Basis for a new Biology;

Z internetu:

A Chemist´s Views of Life: Ultimate Reductionism & Dissent, Is life an accident?, Archeoraptor: Feathered Dinosaur from National Geographic Doesn´t Fly, Evolution and the Human Tail, The Human Vermiform Appendix – a General Surgeon´s Reflections, Embryology and Evolution, ´Vestigal´ Organs: What do they prove?, How can we see distant stars in a young Universe?, Does the human fetus temporarily develop gills, a tail, and a yolk sac?, Creation and the Flat Earth, The Place of Trace Elements in the Creation, Human gills – is it true that humans have occasionally been born with gills?, Fraud Rediscovered, Evolution, chance and creation, Animals that stand out in a Crowd, A Decade of Creationist Research, part I and II, Your appendix: it´s there for a reason, Useless horse body parts: No way!, Are some thyroid cells ‘vestigial’?, The Panda thumb, Stumbling over the impossible, Salty seas: Evidence for a young earth, Rats: no Evolution!, Reptails evolved into Mammals, To make a tail for a whale, New eyes for blind fish, Are pseudogenes ‘shared mistakes’ between primate genomes?, Male nipples prove evolution?, Living fossils, How did fish, invertebrates and plants survive the Genesis Flood?, Homology and Origins, Genová symetrie, Genové odpady, Human Fetus Development – Christian Answers, Is Lack of Room for Wisdom Teeth Proof of Evolution?, Důkazy mladé Země, Drosophyla a její geny, Genetika – nepřítel evoluce, Bakteriální rezistence, Baraminologie - pád biogenetického zákona, Where are all the Humans Fossils?

 

PODĚKOVÁNÍ

Za pomoc děkuji paní H. K., Mgr. J. H., Mgr. M. P., Ing. I. Č., Ing. G. S., V. V., panu Ing. P. M., D. K., Ing. B. B., P. G., R. W., L. P., Mgr. T. P., M. Z., ing. R. M. a mnoha dalším. Uvádím zde pouze jejich iniciály, protože tato brožura obsahuje řadu kontroverzních témat a někteří lidé mají místo věcných a pádných argumentů jen horkou krev, nechci tedy nikoho zbytečně vystavovat nepříjemnostem, které jsem už sám zažil.


Zpět