7. OMYL

Mnozí dnes věří, že komunismus je pěkná, ale spíše nerealizovatelná myšlenka. Ve skutečnosti je na komunismu pěkné hlavně to, že už je po něm, alespoň mocensky, ve většině zemí. Hloupost komunismu uchvátila davy nesoudných lidí podobně jako Darwinova evoluční fantazie, a také podstata bludu komunismu je stejná jako u darwinismu. Vidina cíle, byť sebekrásnějšího, neposvěcuje zlé prostředky a už vůbec je nedělá účinnými. Komunistické zlo se také ničím neliší od náboženského zla - obojí je pácháno pro krásné vidiny a vzletné ideály. Komunistický ďábel je skutečný, živý, tedy ten biblický. Je neuvěřitelné, jaké paralely najdeme mezi komunismem, náboženstvím a materialistickou vírou v evoluční minulost světa.

Tak jako evoluční darwinistické mechanizmy neměly a nemají žádnou sílu vytvořit něco funkčního v přírodě, nemají komunistické mechanizmy žádnou sílu vytvořit spravedlivou společnost. Darwinismus spekuluje o minulosti (jak se vytvořila složitá struktura živých organizmů bojem a násilím), komunismus o budoucnosti (jak vytvořit spravedlivou strukturu lidské společnosti bojem a násilím). Bojem a násilím nevznikly nové druhy živých organizmů, bojem a násilím nevznikne beztřídní spravedlivá společnost. Ještě jednu věc mají tyto fantazie společnou: mnozí jim věří bez ohledu na všechna fakta. Jedním z pilířů ateistického komunismu je právě darwinismus. (Ve svém díle Kapitál chtěl Karel Marx napsat věnování Darwinovi, ten to ale odmítl.)

Komunismus nepřinesl lidstvu “převratný objev”, že by bylo lepší, kdyby na světě byla spravedlnost, a ne velké třídní rozdíly, hlad a bída. To přece ví každé malé dítě, a lidstvo o to usiluje, co je lidstvem. Ne, na vidině spravedlivého světa komunismus nespočívá, ale v návodu, jak toho dosáhnout! Jak tu spravedlivou společnost vytvořit. A právě tento návod, který dělá komunismus komunismem, je naprosto nefunkční, protože je primitivní a neodpovídá tomu, čeho se má dosáhnout (je neadekvátní a navíc zločinný). Nic nového komunistická idea nepřináší, jen běžné sny budované starým násilím.

Revolucemi, násilným přerozdělením nadhodnoty, centralizovanou ekonomikou, třídním bojem a diktaturou proletariátu nelze vytvořit nového člověka, ale jen mrtvého člověka – to nám komunisté předvedli dost názorně – miliony mrtvých, ne nových a spravedlivých lidí. Koncentráky a hroby, to je ta jejich metoda “tvorby” lepšího člověka. Podobně darwinisté tvrdí, že hroby zkamenělých koster zvířat, která padla v boji o přežití, svědčí o vývoji nových druhů a cestě “vzhůru”. Pravý opak je pravdou. Hroby zkamenělin svědčí o pádu a katastrofě dávného světa stejně jako hroby komunistických obětí ukazují na úpadek komunistických mozků a katastrofu, kterou tyto mozky způsobily v nedávné minulosti.

Jak vytvořit nového člověka, ukázal Kristus (a všichni, kteří mu byli a jsou věrní). Kristovo učení a jednání bylo úplným opakem ke všem těm primitivním a násilnickým návodům Marxe (povaleče, příživníka a opilce), Lenina (paranoidního vraha) a Stalina (pasáka, lupiče a masového vraha). Proto také bolševici nenáviděli a potírali vše, co jen trochu souviselo s vírou v Boha a vůbec se vším, co je pravdivé a čisté. Tušili dobře, že čestné jednání a život v pravdě je mnohem silnější než jejich zbraně, tajná policie, Lenin a ostatní jejich modly a prolhaní bohové. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi komunistou a antikomunistou? Komunista Marxe četl, antikomunista ho i pochopil...............Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl