5. OMYL

Mnozí dnes věří, že Charles Darwin byl velký přírodovědec. Ve skutečnosti se spletl ve všem, co uváděl jako důkazy pro původ druhů. Zavlekl tak vědu do jednoho z největších omylů v její historii a lidstvo do marazmu vědecky podporovaného ateizmu a materialistického náboženství. Darwin je spoluviníkem na zvěrstvech 20. století. (Stalin, Hitler, Mao, Pol-Pot a další vrazi byli nadšenými vyznavači jeho teorií.) Je také viníkem současné beznaděje mnoha lidí (zoufalství mladé generace) popletených jeho nesmysly – kterým věří, aniž by se zabývali detaily.

Darwin zavinil vzrůst rasismu ve světě (Stephen J. Gould). Tento rasismus zesílil zvlášť po vydání všech těch omylů, nesmyslů a nepodložených tvrzení v knihách O vzniku druhů a O vzniku člověka. Darwinovy mýty v embryologii, podcenění paleontologie, mlhavé představy o dědičnosti stejně jako chybný pohled na příbuznost mezi živými organizmy – to vše dnešní zastánci evoluční teorie “velkomyslně” přehlížejí a tolerují – stejně jako Darwinův rasismus, zaslepenou ješitnost a vědecké diletantství. Protože evoluční pohled na živou přírodu nikde nefunguje, hledají evoluční vědci zoufale náhradní (nedarwinistické) mechanizmy vývoje, aby zachránili alespoň původní Darwinův nápad o transformaci (vývoji) jednoho zvířete v jiné. Prý exaktní věda, jen je to třeba ještě “doladit” a “upřesnit” (“Mercedes”).

Směr myšlení, kterým se začala ubírat podarwinovská biologie, můžeme připodobnit ke známé situaci člověka, který se vydal špatnou cestou. Jak jde dál, stále více tuší, že něco není v pořádku, něco “nehraje”, ale čím déle jde, tím méně se mu chce vracet (hlodá to v něm: snad přece jen jdu dobře, to bude ostuda, tolik už jsem ušel, taková ztráta času atd.). A tak raději umlčuje pochybnosti i kritiky, zavírá oči před fakty, než aby si přiznal omyl a vrátil se!

Proto je Darwin pořád ještě vyhlašován za velkého vědce, místo aby byly jeho kosti zahrabány vedle všech lidí, kteří způsobili lidstvu nezměrné utrpení a zavedli ho do temnoty lži a omylu. Ze strachu, že všechno je úplně jinak, se evoluční teorie a popletený darwinismus pořád ještě halasně vyhlašují za “jediný možný vědecký pohled”. Každé jiné vysvětlení původu živých druhů (např. tvůrčím úsilím inteligence a vlivem informace) se pak musí nálepkovat jako náboženství a pavěda, aby byl “velký přírodovědec” zachráněn a s ním všichni, kteří mu naletěli......Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl