22. OMYL

Mnozí dnes věří, že nejdůležitějším povoláním je povolání lékaře. Ve skutečnosti nejdůležitější je učit lidi správně smýšlet a žít – potom by ani lékařů nebylo tolik potřeba. Léčit tělo sobce, zloděje nebo násilníka je sice lékařova povinnost (proto jde zraněný lupič nejprve do nemocnice), ale změnit jejich povahu je zřejmě o moc důležitější – a to není úkol ani psychologa ani psychiatra ani chirurga.

A protože sklonů k sobectví a zlu všeho druhu máme od narození všichni víc než těch tělesných vad, je víc než lékařů potřeba učitelů, kazatelů a misionářů. Přeceňování povolání lékaře a podceňování povolání kazatele – to je typický obraz tupé materialistické společnosti žijící v omylech. Ta preferuje tělo před duchem. Tělo musí být zdravé, silné, pěkně oblečené a neškodí ani vzdělání a majetek. Mozek nechť funguje tam, kde ho lze použít v oblasti průmyslu, sportu či zábavy, tedy v oblasti “chléb a hry”. Ale duch, duše, charakter, povaha nebo dokonce čisté svědomí – k čemu je tohle dobré? ptají se moderní hlupáci. Hlavně to zdraví! Jak úžasné, že vrah byl v mládí očkován a nezemřel na obrnu. Jak hřejivý pocit, že bezcharakterní a hloupí lidé mají pevné zdraví a dlouhý život! “Hlavně to zdraví!”

Není vám divné, že přes veškeré moderní snahy po zdraví je ho spíše pořád míň, a to i přes velký pokrok lékařské vědy? V protikladu k ujišťování evolučních vyznavačů, jak to jde s našimi těly stále kupředu, nemocnice praskají ve švech a krematoria nestíhají. A eutanazie je na pořadu dne. Někde bude chyba. S lidskou touhou po dobrém zdraví je to podobné jako s touhou po míru: hodně se o něj usiluje, a přece není a není. Jako by před námi utíkal. Jde totiž o “side effect” – vedlejší účinek. Jak u zdraví, tak i u míru.

Mír je ovocem (vedlejším účinkem) spravedlnosti, ne výsledkem mírových smluv a rovnováhy zbraní. Stejně tak i zdraví má úplně jiný zdroj a není nutně výsledkem honění léků a lékařů! Proto si přejme zdravý rozum a soudnost, usilujme o spravedlnost, o znalost životních pravd. To přinese zdraví i našim kostem. Pravda a čisté svědomí s tím naším zdravíčkem také hodně souvisí, i když přímá příčinná souvislost nemusí být prokazatelná. Jsou snad toto oblasti medicíny? Mnohé jde koupit, ale rozum, čisté svědomí, charakter nebo láska k bližnímu, to asi dost těžko. Není to divný svět, který se všemi těmi miliony vitálních a zdravých lidí stojí nakonec před globálními hrozbami tolika různých druhů? Že by za to mohli nemocní či invalidé? Nebo nedostatek vitamínů?……….....Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl