18. OMYL

Mnozí dnes věří, že misionáře a různé náboženské agitátory máme vyhodit ze dveří. Ve skutečnosti, přestože ani já s mnohými z nich nesouhlasím, nedoporučuji je ode dveří vyhazovat. A vůbec žádné členy náboženských skupin. Na hodně informací nemáme právem čas, ale na informace o bibli, smyslu života a o stvořiteli bychom měli mít čas na prvním místě, před jídlem a pitím, hygienou a lékaři. A právě tito lidé nám zdarma nabízejí často velmi cenné informace.

Všichni misionáři nabízejí lidem životně důležité informace, které si po jejich odchodu můžeme v klidu přebrat a očistit od všelijakého výkladového a sektářského balastu. Je ovšem součástí materialistického zaměření nepoznat vysokou hodnotu nabízeného poučení a myslet si, že je to ztráta času. Agrese a hrubost je pak jediným argumentem vůči slabšímu (to je právě ten, kdo nám něco slušným způsobem nabízí, zpravidla zcela nezištně).

Mnoho lidí ani nenapadne, že v tom, co jim misionáři chtějí zprostředkovat, může být něco velmi cenného, co by jim rozšířilo obzor a ukázalo cestu ven z jejich často tragického života. Z malérů způsobených nevědomostí. Myslí si, že by zbytečně ztratili čas něčím, co pro ně není důležité.

Nenapadne je, že cílem misionářů není názorový souboj a touha nad někým vyhrát nebo najít inteligentního člověka a zahnat s ním nudu. Cílem je přinést druhým životně důležité informace, které většinou lidem chybí. Touhou misionářů je pomoci lidem k pravdivějšímu a tím i šťastnějšímu životu. Chytrý člověk to využije, aby se něco zdarma dozvěděl. Co si pak z toho vybere, už je jeho věc. Ne, nepopírám, že jsou mnozí agitátoři dotěrní a chtějí druhého získat pro “jejich skupinu”. Jen tvrdím na základě mnohaletého kontaktu s různými církvemi i sektami, kam jsem byl sám vehementně lákán, že z nabízeného poučování a nabízených informací může člověk velmi mnoho dobrého vytěžit. Prostě pod sektářským balastem a úpornou touhou získat člověka pro nějaký náboženský směr jsou často nabízeny skutečné perly: bible a její studium, mnohé cenné komentáře a velmi často nikde jinde nedosažitelné informace. Pro toho, kdo hledá pravdu, může být tato nabídka neocenitelná. A stejně každý, ať chce či nechce, se někam dle svého srdce a povahy nakonec zařadí: ať už mezi sektáře, ateisty, agnostiky, křesťany či po východních moudrostech šilhající lidi, nebo mezi ty, kteří misionáře arogantně vyhodí v domnění, jak jsou moudří a silní. Každý z nás, svým smýšlením a jednáním, někam patří.

Sám si šlape po štěstí, kdo misionáře ignoruje nebo vyhodí. A ještě něco: kdo vyhazuje zpupně lidi, kteří mu chtějí pomoci a něco důležitého upřímně sdělit, ale jinak nadšeně vítá obchodníky s kdejakým brakem, může jednou čekat vyhazov na tom vůbec nejdůležitějším místě! Cédéčka, vysavače či chromované nádobí nikoho v hodině “H” nezachrání. Ani slova “netušili jsme, že je to všechno úplně jinak”. Člověk může být alespoň slušný, když už není moudrý..............Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl