15. OMYL

Mnozí dnes věří, že každý si má věřit, čemu chce. Musíme být hlavně tolerantní. Ve skutečnosti ani moc nemusíme. On si vždycky stejně každý věří (vnitřně), čemu chce, a hlavně na jakou víru má – i za totality! Víra se totiž nadiktovat nebo zničit nedá, a to ani sebevětšími hrozbami či sliby. Ta se dá jen zušlechťovat, posilovat a pěstovat, anebo podkopávat a ubíjet, ne zabít. Proto to tak na světě vypadá.

Na víře velmi záleží chování člověka. Když jdu temnou ulicí a proti mně parta darebáků, tak mi bude asi hodně dost záležet na tom, čemu ti hoši věří. Těžko si bude osamělá žena v takové chvíli říkat: “Musím být tolerantní, vždyť ti chlapci mají právo věřit si, čemu chtějí.” Podobně bude asi velmi záležet na tom, čemu věří naše vláda, parlament, můj životní partner nebo učitelé, kteří učí naše děti. Posprejované zdi domů a zničené kabiny výtahů budou asi něco vypovídat o víře rodičů a dětí, kteří v těchto domech bydlí – nebo ne? Že by za to snad mohly ty výtahy?

Odpadky naházené v lese, ulice plné nedopalků, vzrůstající zločinnost, vězení praskající ve švech, velká rozvodovost a kriminalita mládeže, prosperující právníci – to je rentgenový obraz víry této společnosti. Společnost, která dovoluje, aby se víra člověka už od dětství formovala jako dříví v lese, a myslí si, že každý, kdo nekrade a nevraždí, si jinak může dělat, co chce, a je to OK – taková společnost pak jistě sklízí, co v této své naivní víře zasela. Přesněji řečeno, co zlu zasít dovolila a kam až duchovní špínu, působící “jen” na oči a uši, nechala dojít.

Je zároveň tragické i humorné pozorovat, jak lidé nadávají na plevel, který sami zaseli, jak se rmoutí nad bolestmi a trápením, na které si sami svojí hloupostí zadělali. Jak televize vydělává na zlu, které rozsévá, a pak chtivě dokumentuje jeho projevy, ovšem s patřičně vážnou tváří a rozhořčením. Je to víra bláznů, kteří řežou větev, na které sedí, lépe to nejde přirovnat............Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl