13. OMYL

Mnozí dnes věří, že se vesmír vytvořil jedním velkým třeskem. Ve skutečnosti se třeskem něco spíš roztříská, než vybuduje. Dnes se jasně ukazuje, že vesmír je vyprojektován, a v tomto projektu Big-Bang (velký třesk) nehrál žádnou tvůrčí roli. Mnohá astronomická pozorování a výpočty nelze s touto teorií sladit. Vesmír je strukturovaný, nehomogenní. To ale neodpovídá ani homogennímu reliktnímu záření (zbytkové mikrovlnné záření o teplotě 2,7 K), ani dynamice nějaké dávné exploze. Není jisté, zda se vesmír skutečně rozpíná. Rudý posuv galaxií lze interpretovat i jinak a jeho velikost je někdy v rozporu s hmotností daného objektu.

Roku 1986 R.Brent Tully (University of Hawaii) ukázal, že existují pásy “superchomáčů” galaxií 300 milionů světelných let dlouhé a 100 milionů světelných let silné, jdoucích do vzdáleností až 1 miliardy světelných let; a mezi nimi jsou prázdná místa dlouhá 300 milionů světelných let. V roce 1991 Will Saunders a 9 dalších astronomů publikovali výsledky měření rudého posuvu celé oblohy infračerveným astronomickým satelitem. Tak vyšel najevo mnohem větší počet masivních supergalaxií, než je vysvětlitelné teorií Big-Bangu.

Někteří astronomové teorii velkého třesku nikdy nepřijali. Ta však vyhovuje evolučnímu nazírání na svět, ve kterém se všechno samo od sebe vyvíjí. Proto je v tomto vášnivě uctívaném scénáři hypotéza o “nafukujícím se” vesmíru stále přijímána – zapadá nikoli do faktů, ale do dogmatu evoluce, vývoje.

Věří se, že neznámé mrňavé “cosi” kdysi dávno ze zcela nepochopitelných důvodů “explodovalo”. To stačilo (!), aby vznikl vesmír i my lidé. Je velmi kuriózní, jak se teorie evoluce týkající se původně jen živých objektů začala postupně aplikovat i na neživou hmotu. Nevyvíjí se už jen bakterie, rybí ploutve, oči, křídla a mozek, ale i hvězdy, planety, galaxie, prvky Mendělejevovy soustavy – zkrátka všechno, celý kosmos. Pokud to však nestagnuje, nedegeneruje, nestárne, nekrachuje, nekolabuje a neumírá – což jediné skutečně pozorujeme!

Evoluční astronomové nám dluží vysvětlit, když původní myšlenka evoluce vznikla na základě pozorování živé přírody, jestli u vesmírných těles počítají také s přežíváním nejschopnějšího pohlavním výběrem či bojem samců o samice. Tedy jaký přírodní výběr ve vesmíru pozorují, když si na jeho chování vypůjčili od biologů termín evoluce. Skutečně, vznik vesmíru velkým třeskem patří do vědeckého oboru fantaziologie stejně jako ostatní evoluční konfabulace, komunistické snění či ateistická naivita šťastných konzumních zítřků. Všechny hypotézy jsou tu dovoleny, jen ne myšlenka inteligentního stvoření. Jen aby toto třeskání v evolučních hlavách nezpůsobilo, že ten skutečný velký třesk bude spíš až na konci!.............Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl