10. OMYL

Mnozí dnes věří, že není dobré děti tělesně trestat, nebo když, tak až na posledním místě. Ve skutečnosti působí tělesný trest velmi blahodárně na psychiku dítěte, kdykoli je neposlušné, drzé nebo prostě zlobí. Rákoska by měla být hlavním pomocníkem každého rozumného učitele, vychovatele a rodiče – aby z rodin, ze škol a dalších míst, kde lze na děti působit, nevycházely sice vzdělané, zdravé, dobře vykrmené, leč bezcharakterní či jen prostě duchovně zmatené kreatury neschopné se jakkoli ovládat a neznalé ani základního minima slušného chování a základních lidských hodnot.

Láska k dítěti vůbec nespočívá v tom, že mu nikdy nenaplácáme na zadek. Právě ten, kdo dítě miluje a má přitom i rozum v hlavě, se přemůže, překoná nechuť “rozházet si to s ním” (nebo s hloupým partnerem či rozmazlujícími prarodiči), vezme rákosku a za patřičný přestupek svému milovanému děcku patřičně nařeže. To je moudrá láska – opak znamená kopat miláčkovi hrob!

Fyzická bolest v důsledku duchovního provinění má velký výchovný smysl, nikoli neustálé ničení psychiky dítěte marným domlouváním či křikem. Jelito na zadku je důstojný opravný prostředek bez vedlejších účinků (!) na rozdíl od trapných a neúčinných metod mnoha rodičů a vychovatelů, kteří donekonečna ničí psychiku dítěte a deformují dětský smysl pro důslednost, disciplinu, pořádek, pracovitost a spravedlnost. Žel, mnohé parlamenty řady zemí mají o tělesných trestech zlé mínění, a tak se tam ve školách střílí a šikanuje. U nás to není o moc lepší, jen si promluvte s několika učiteli.

A zneužití rákosky? Ono je na světě něco, co nejde zneužít? Proč nezakázat používání nožů? Nebo ježdění na kole či koupání v rybníku? Dokud se do rodin a školních tříd nevrátí rákoska, bude se donekonečna uvažovat o tom, kam až posunout hranici trestní odpovědnosti (v kterém věku už dítě za vážný přestupek zavřít a kam). Při současném způsobu výchovy to bude brzy nutné posunout až ke kojencům. A bude se uvažovat, kde vzít peníze na detekční rámy kovů pro školní budovy. (Co je takhle strhnout z platů těch, kteří jsou proti přísné výchově, a nesou vinu na nezvedené mládeži?).

Materialistické myšlení, které otupuje soudnost, jak stále opakuji, preferuje tělo před charakterem, a to i u dětí. Aby byly dobře vykrmené, zdravé, sportovní, teple oblečené, čistě umyté a vzdělané – že mají špinavou, nemocnou a zmrzačenou duši či pokřivený charakter, to ovšem mnozí rodiče a dospělí lidé nevidí a hlavně vidět nechtějí (“slepý slepého vede” platí i v rodinách). A pak si mohou vyplakat oči, když se nemohou u svých miláčků dopočítat množství partnerů a rozvodů, když jejich děti skončí za mřížemi, na kolečkové židli, v hrobě, u drog nebo na psychiatrii, a jejich “moudří rodiče” v domově důchodců a opuštěni (kromě dne, kdy berou důchod). Řada rodičů by měla být za “výchovu” svých dětí obviněna z trestného činu obecného ohrožení!..........Více o tom v Komentáři


Na předchozí omyl     Zpět     Na další omyl