1. OMYL

Mnozí dnes věří, že 20. století bylo vrcholem pokroku a vyspělosti lidstva. Ve skutečnosti to bylo nejkrvavější století ze všech známých minulých staletí. Zahynulo v něm přes 100 milionů lidí rukou lidí. (Jedna studie uvádí 170 milionů, jinde se píše o 400 milionech!) To má dvě hlavní příčiny.

První příčinou je skutečnost, že materialistický styl života vede k názorové povrchnosti neboli tupé hlavě, a tím k životu v omylech. Ani trochu to nesouvisí se vzděláním a jeho výší, prosím, nepleťte si to! Tupí lidé jsou snadno manipulovatelní – a čím vzdělanější, tím nebezpečnější.

Druhou příčinou krvavého 20. století je velká údernost současných lidí (fyzická síla daná technikou). Jeden člověk může dnes poškodit nebo zabít mnohem větší počet lidí, než tomu bylo v minulosti. Kombinace těchto dvou faktorů (názorová povrchnost a velká fyzická síla) vyústila v krátké době v dav technicky zdatných duchovních primitivů (civilistů, vojáků, politiků, úředníků, dělníků, vědců, mužů i žen, dospělých i dětí). Akční rádius těchto lidí je velký, schopnost ublížit mohutná, názory mdlé a plné omylů. Výsledkem jsou hektolitry prolité krve.

Všimněme si, že dnes už i školák v dřívějších dobách celkem neškodný může být velmi nebezpečný pro značný okruh lidí - právě v důsledku technických prostředků. Navíc je snadnější vychovat darebáka a duchovního primitiva než moudrého a zodpovědného člověka s vysokým morálním standardem (jde o ekvivalent fyzikální entropie v morální oblasti). Je-li hloupých a technicky vybavených lidí na jednotku plochy kritické množství (vysoká hustota), katastrofa je na obzoru.

Proto velmi palčivou zůstává otázka, jak to vše půjde dál! Vždyť tato nebezpečná kombinace hlouposti a síly, která se ve 20. století projevila takovým krveproléváním a genocidou celých národů, je na vzestupu a projevuje se v nezmenšené míře i dnes. A často ve zcela běžném životě.

S obavou sledujeme vysokou zločinnost, stále sílící terorismus a mnoho válečných konfliktů. Velmi názorně můžeme onu neblahou kombinaci hlouposti a síly vidět třeba jen na obyčejné dopravě. Bláznivost řidičů zesílená plynovým pedálem (tedy v kombinaci s bláznivostí výrobců automobilů) vede na celém světě k mnoha tragédiím (počet mrtvých na silnicích světa 21. století už dosahuje ročně 3,5 milionu!). A protože povrchní lidé nechápou správně ani souvislosti, vysvětlují si pak příčiny všech těchto malérů mylně (např. technickými, ekonomickými, politickými a jinými důvody). Tvrdím, že jde o spojení hlouposti a síly. O kombinaci duchovně tupého života s mašinérií techniky.

Na zdravých tělech ovládajících nebezpečné technologie sedí hlavy naplněné omyly (např. o původu i hodnotě lidského života, o hodnotě vzdělání, intelektu, schopností a charakteru). Tito lidé se podobají autům s výbušninami, v nichž nefungují brzdy a nemyslící řidiči šlapou na plyn ze všech sil. Ti samí pak vychovávají děti a svůj mylný pohled na svět předávají dál stejně jako schopnost budovat ještě nebezpečnější techniku. A protože se odbornost a inteligence chápou dnes mylně jako ctnost či dokonce charakter, zdá se být skoro všechno v pořádku (vždyť odborníků a inteligentů je relativně dost). Jak to asi může jednou dopadnout? Jak může dopadnout společnost, kde se nejvyšší důraz klade na tělesné zdraví, intelekt a odborné znalosti (stále se zvyšuje poznání o hmatatelných věcech), a ignoruje slušnost a charakterové vlastnosti? Snižuje se moudrost lidí, jejich soudnost, schopnost sebeovládání, chápání životních priorit i síla čelit pokušením či útrapám.

Jak může dopadnout společnost, která žije v základních omylech o svém původu a cíli, smyslu existence, která má naprostý zmatek v tom, co je dobré a zlé, správné a nesprávné, životu prospěšné a nebezpečné, ale umí stále dokonaleji využívat energii a stavět a vymýšlet složitější a účinnější stroje a technologie? Jak může dopadnout společnost, která považuje vzdělání a odbornost (erudovanost v nějakém oboru) za ekvivalent charakteru a dává takovým lidem přednost před těmi, kteří usilují o ryzí povahu a čisté svědomí? Jak může dopadnout společnost, která myslí, že fatální zanedbání výchovy svých mladých vykompenzuje špičkovými technologiemi, detekčními rámy kovů, kamerovými systémy, policejními opatřeními, legislativou a vágním apelem na morálku?

Následující popis omylů chce vnímavému člověku ukázat, kde vězí chyba a jak se v osobním životě vyvarovat moderního šílenství. Kde získat sílu tomu všemu čelit.............Více o tom v Komentáři


Zpět     Na další omyl