Co způsobilo vznik složitého života na zemi? Výkaly! (možná)

Taro Gomi

Scientific American, 29. listopadu 2007: http://www.60secondscience.com/archive/biology-news-articles/what-gave-rise-to-complex-life.php:

Přeloženo za jediným účelem: abychom ještě lépe pochopili, jak si z nás evoluční ideologové dělají blázny. Přeložil M. T. – 12/2007

 

Vždycky jsem věděl, že výkaly jsou klíčem ke složitosti života – proč myslíte, že nejlepší vtipy jsou o prdění? Vědci dlouho hledali vysvětlení evoluční exploze života, k níž došlo před 500 milióny let během kambria; tato populační exploze pak vytvořila  předky složitého života.

 

Biogeochemik Graham Logan tvrdí, že tvorové produkující výkaly, kteří se objevili asi 40 miliónů let před začátkem kambria, byli klíčem, který umožnil jednobuněčným organizmům expandovat. Než vznikli kadící tvorové, spotřebovaly bakterie většinu z přítomného kyslíku. Plankton produkoval kyslík pomalu, ale bakterie ho prý většinu spotřebovaly, aby mohly rozložit mrtvý plankton. Nedostatek kyslíku pak neumožňoval vícebuněčnému životu řádně se rozvinout.

 

Pak přišli kaďoši, aby situaci zachránili. Když se na scéně objevili tvorové produkující výkaly, živili se planktonem místo bakterií a ukládali své výkaly na dna moří. Bez dostatku planktonu jako potravy a s menším přístupem k výkalům na dnech oceánů, populace bakterií hladověly a jejich stavy se snižovaly, nechávajíce více kyslíku jiným tvorům. Logan zaštiťuje svou teorii výzkumem obsahu izotopů uhlíku 12 a 13 v horninách z období kambria tvořených mrtvými kadícími tvory.

 

Zvířata, která požírají jiná zvířata, mají v sobě větší procenta uhlíku 13. Před obdobím kambria byly úrovně 13C velmi vysoké, což podporuje názor, že bakterie požíraly velké množství mrtvého planktonu. Jakmile se však objevila kadící zvířata, úrovně 13C klesly, protože pro bakterie bylo méně potravy.

 

Tohle je pouze jedna z inspirativních představ mezi mnoha, jež vysvětlují explozi života v kambriu, ale já ji oficiálně přijímám. Takže ode dneška, když řeknu lidem, že musím jít utrousit „zázrak života“, budou vědět, o čem mluvím.

Zpět