Achillova pata evoluce

 

Všechno podle plánu – All by Design (Jonathan C. O´Quinn, D. P. M., M. S.)

(Evolution´s Achilles Heel)

Creation Matters , roč. 12, č. 6, listopad – prosinec 2007, str. 12, přeložil M. T. – 4/2008

 

Evolucionisté věří, že jak se ranní předkové člověka vyvíjeli, přecházeli od chůze po čtyřech (kvadrapedální lokomoce) ke vzpřímené chůzi po dvou (bipední lokomoce). Za milióny let prý ranní hominidi získali schopnost běhat,   což jim umožnilo přejít ze spíše býložravé na všežravou stravu, kterou praktikovali pozdější lidé v podobě honby.

 

Jednou z nejdůležitějších  svalových skupin pro běh je komplex gastrocnemius-soleus čili triceps surae, která tvoří podstatnou část Achillovy šlachy. Ta je největší a nejsilnější šlachou v lidském těle, schopnou fungovat jako obrovská pružina, uchovávat a uvolňovat obrovské množství energie během běhu.

 

Musculus triceps surae = trojhlavý sval lýtkový. Dvě hlavy představují musculus gastrocnemius, hlubokou hlavou je m. soleus. Úpon prostřednictvím Achillovy šlachy je na kost patní (tuber calcanei). Inervace nervem tibialis – holenním nervem.  Výrazný vývoj svalu u člověka souvisí se vzpřímeným postojem, vytváří výrazně konturu lýtka. (pozn. překl.).

 

Problémem pro evolucionisty je, že velcí lidoopi, prý naši nejbližší žijící příbuzní, postrádají funkční Achillovu šlachu. A skutečně, moderní velké opice mají pouze „nejmenší rudiment“ Achillovy šlachy, „který jistě není s to uchovat jakékoli množství elastické energie, jež by stálo za zmínku“. A co více, studie ukázaly, že bez Achillovy šlachy se rychlost bipedního běhu snižuje o 50%, přičemž vyžaduje dvakrát více energie.

 

Evolucionisté pevně věří, že člověk se vyvinul ze společného předka se šimpanzy před šesti milióny let. Avšak teorie přírodního výběru říká, že vyvíjející se rysy musí fungovat dobře a tedy umožňovat výhodu pro přežití. Jak se tu vzala tahle Achillova šlacha, a jak se vůbec vyvinulo bipední běhání, když bylo tak neúčinné? Evoluční teorie, jako teorie o raném člověku, tu opět selhává.

 

 

Literatura

 

Gebo, D.L. 1993. Plantigrady and foot adaptation in

African apes: implications for hominid origins.

 

Am J Phys Anthropol 91:379381.

 

Osobní komunikace, Dr. William Sellers, Lecturer in Integrative Vertebrate Biology, The

University of Manchester, October 2007.

Zpět