Jedny narozeniny, dva odkazy

Beth Mullová

výkonný editor

(One Birthday, Two Legacies)

Acts and Facts, roč. 37, č. 2 (únor 2008), str. 8

(http://www.icr.org/article/3653/)

Přeložil M. T. – 3/2008

Tento článek se vztahuje k 199. oslavám Darwinových narozenin v USA i jinde ve světě

 

12. února 1809 se narodily dvě děti, z nichž každé zanechalo ve světě hlubokou stopu- stopu, která nepoznamenala jen lidi ve své době, ale má téměř nezměřitelný účinek i dnes. Dílo obou osobností si tento měsíc připomínáme, ale jejich odkazy nemohly být rozdílnější.

 

18. února oslaví Amerika Prezidentský den. I když byl původně zaveden k uctění narozenin Georga Washingtona, tento svátek je nyní běžně chápán i jako připomínka narozenin Abrahama Lincolna 12. února. Do značné míry samouk, Lincoln byl zvolen prezidentem Spojených států roku 1860. Jeho vůdcovské schopnosti během bouřlivých let občanské války způsobily, že je uznáván za jednoho z největších amerických prezidentů.

Jedním z jeho nejslavnějších činů bylo Vyhlášení emancipace, které osvobodilo americké otroky k 1. lednu 1863 (ačkoli většina otroků v odštěpeneckých jižních státech se o něm nedověděla  dříve, než skončila válka).

 

Lincoln se pevně hlásil k demokratickým myšlenkám, na nichž byla Amerika založena,  jak to odráží jeho Gettysburské prohlášení:

Před osmdesáti sedmi lety naši otcové založili na tomto kontinentu nový národ, utvořený ve svobodě a zasvěcený myšlence, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni.

 

Druhé dítě narozené 12. února 1809 mělo v dospělosti úplně odlišný názor na rovnost lidí.

 

Mohl bych dokázat, že boj o přírodní výběr udělal a dělá víc pro pokrok civilizace než jste, jak se zdá, ochoten připustit…Civilizovanější takzvané kavkazské rasy porazily na hlavu tureckou rasu v boji o existenci. Když se podíváme na svět v ne tak vzdálené budoucnosti, bude nespočet nižších ras eliminován civilizovanějšími rasami po celém světě. (1).

 

Darwin řadil určité /lidské/ rasy mezi „kavkazské“ a paviány.

 

V nějaké budoucí době, ne příliš vzdálené měřeno staletími, civilizované rasy člověka téměř jistě vyhubí, a nahradí, divoké rasy po celém světě. V téže době, antropomorfní lidoopi…budou bezpochyby vyhubeni. Propast mezi člověkem a jeho nejbližšími příbuznými bude pak hlubší, protože se potáhne mezi člověkem v civilizovanějším stavu, jak můžeme doufat, dokonce lepším, než v jakém jsou kavkazské rasy, a nějakým lidoopem nízkým jako pavián, a ne jako dnes mezi černochem (sic) či Australanem a gorilou. (2).

 

Dokonce i podtitul převratné knihy Charlese Darwina z roku 1859 O původu druhů reflektuje tento zvláštní aspekt „přírodního výběru“: Zachování zvýhodněných ras v boji o přežití. Darwinovy názory na původ života vedly postupně  k zotročení vědy ve službě bezbožným myšlenkám. Nicméně, jeho dílo a vliv budou připomenuty tento měsíc na Darwinův den, v oslavě popisované jako „mezinárodní uznání vědy a humanity“ . (3).

Bohužel, při této příležitosti bude v mnoha církvích připomínán „Víkend Evoluce“, díky projektu Dopis duchovenstva. Začal jej roku 2004 Michael Zimmerman (nyní děkan fakulty svobodných umění a věd na Butlerově univerzitě) a jeho účelem je zajistit církvi prostředek, jak vyjádřit podporu učení evoluce. Zúčastnění pastoři jsou vyzýváni k podpisu „Otevřeného dopisu ohledně náboženství a vědy“, který mj. praví:

 

My níže podepsaní, křesťanští duchovní z mnoha různých tradic, věříme, že nadčasové pravdy Bible i objevy moderní vědy mohou pohodlně existovat vedle sebe. Věříme, že evoluční teorie je základní vědeckou pravdou, jež obstála v přísném zkoumání a na níž spočívá velká část lidských znalostí a činů. (4).

Dopis ošidně tvrdí, že „náboženská pravda je jiného řádu než pravda vědecká. Jejím účelem není předávat informaci vědeckou, nýbrž měnit srdce.“ (4). Takto tedy hezky eliminuje možnost, že Bible je, či alespoň by měla být, věcně přesná, a dláždí cestu k tomu, aby se ještě více lidí nakazilo myšlenkou, že „evoluce je zdravá věda a nestaví problémy pro jejich víru.“ (4).

 

Tento měsíc si připomínáme dva slavné muže. Jeden osvobodil otroky, a druhý zotročil mysli. Který z nich si opravdu zaslouží vzpomínku? Použijme tyto oslavy jako připomínku k uctění Zdroje pravé svobody – „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8:36).

 

Odkazy

 

1. Charles Darwin: Life and Letters, I, letter to W. Graham, July 3, 1881, 316; cited in Himmelfarb, G. 1959.  

    Darwin and the Darwinian Revolution. London: Chatto and Windus, 343.

2. Darwin C. 1901. The Descent of Man. London: John Murray, 241-242.

3. www.darwinday.org

4. www.butler.edu/clergyproject/rel_evol_sun.htm

* Ms. Mull is Managing Editor.

 

Zpět